Výsledky súťaže


Turnaj o poh��r prim��tora mesta Nov��ky - 27.10.2012 -

Meno Kategória Disciplína Umiestnenie


Celkový výsledok za súťaž: 0 - 0 - 0