Výsledky súťaže


Turnaj o poh��r prim��tora mesta Nov��ky - 17.05.2008 -

Meno Kategória Disciplína Umiestnenie


Celkový výsledok za súťaž: 0 - 0 - 0