Výsledky súťaže


Slovensk�� poh��r det�� a ��iakov 1. kolo - 16.02.2020 -

Meno Kategória Disciplína Umiestnenie


Celkový výsledok za súťaž: 0 - 0 - 0