Výsledky súťaže


Slovensk�� poh��r 3. kolo - 14.12.1996 -

Meno Kategória Disciplína Umiestnenie


Celkový výsledok za súťaž: 0 - 0 - 0