Výsledky súťaže


Oravsk�� poh��r - 18.01.2014 -

Meno Kategória Disciplína Umiestnenie


Celkový výsledok za súťaž: 0 - 0 - 0