Výsledky súťaže


O poh��r riadite��ky CV�� - 10.01.2015 -

Meno Kategória Disciplína Umiestnenie


Celkový výsledok za súťaž: 0 - 0 - 0