Výsledky súťaže


Eur��psky poh��r univerz��t - 09.10.2004 -

Meno Kategória Disciplína Umiestnenie


Celkový výsledok za súťaž: 0 - 0 - 0