Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou
HRA V PREDPRIMARNEJ EDUKÁCII

pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča
a
20. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu
11. a 12. apríl 2014
Dom kultúry, Ul. Treskoňova, Bytča

Prihláška účastníka

Ľutujeme, ale prihlasovanie záujemcov na konferenciu je ukončené.